Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

FunkiS Tekniska råd – TR

TR har styrelsens uppdrag att ge stöd och besvara frågor av teknisk art gällande OVK, från medlemmarna. Tekniska rådet består idag av sex medlemmar.

Tr-frågor

Frågor via telefon och mejl, som kansliet ej kan besvara, blir TR-frågor. Frågeställaren ska sända in sin fråga via mejl till es.si1571873442knuf@1571873442rt1571873442 och där vidarebefordras mejlfrågan till aktuell TR-handläggare (med kännedomskopia till övriga i TR) som bereder frågan för hela gruppen att ta beslut om. Frågeställaren får inom rimlig tid ett preliminärt svar. Svar (och fråga) som kan vara av intresse för övriga medlemmar bearbetas för publicering i aktuellt Nyhetsbrev och för införande i FOS. TR kan även remittera speciellt viktiga frågor till FunkiS styrelse.

Andra uppgifter inom TR

TR handhar vidareutveckling och uppdatering av FARO och FARO-S. Dessa båda dokument finns att ladda ner från medlemssidan på Forum.

Tekniska Rådets nuvarande ledamöter

  • Dennis Andersson – Lokalavdelning Göteborg (sammankallande)
  • Torbjörn Knutson – Lokalavdelning Stockholm
  • Tomas Axelsson – Lokalavdelning Storstockholm
  • Mats Nilsson – Lokalavdelning Göteborg
  • Sten-Inge Sjöström – Lokalavdelning Skåne
  • Claes Östman – Lokalavdelning Sydost

Kontakt

Du kontaktar TR genom att mejla dina frågor till es.si1571873442knuf@1571873442rt1571873442
Det gå även att nå TR via telefonsvarare på 040-41 01 51 (Välj TR) där du kan lämna dina spörsmål och inom sinom tid bli uppringd. Det bästa är dock att mejla dina frågor eftersom medlemmarna i Tekniska Rådet är mycket efterfrågade och alla har hög arbetsbelastning dagtid.

Uppdrag som TR-medlem

Är du FunkiS-medlem och har stor erfarenhet av OVK och dess regelverk samt ett brinnande intresse av att diskutera detta med andra likasinnade. Då är kanske TR något för dig? Ta kontakt med Styrelsen i så fall.

TR-frågor

De flesta TR-frågor har publicerats i FunkiS-bulletinen. Sedan 1994 har bulletinen varit ett viktigt media för tekniska OVK-frågor. Alla gamla Bulletiner med TR-frågor finns för nedladdning i Forum. Sedan 2012 har Funkis Nyhetsbrev övertagit Bulletinens funktion som informationsspridare inom Funkis. Nyhetsbreven sänds som Pdf till alla medlemmar via mejl. Tyvärr missar de som inte anger eller har felaktig mejladress i sin medlemsdatabas denna viktiga information.

FunkiS FOS

FunkiS FoS (Frågor och Svar) för våra medlemmar. FoS uppdateras kontinuerligt och om du upptäcker brister i FoS så ser vi gärna att du delger oss dina synpunkter så att vi kan rätta till det.

Här hittar du FunkiS FoS (endast medlemmar)

I FoS får du direkt svar på frågor om OVK

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in