Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Funkis valberedning

Valberedningens arbete består i att tillsammans med styrelsen försöka få ihop ett förslag till styrelseledamöter, som ska väljas nya eller väljas om, till den styrelse som ska arbeta efter det kommande årsmötet. De som valberedningen söker är ett genomsnitt av våra medlemmar, från Skåne i söder till Norrbotten i norr, kvinnor och män, kommunala handläggare, unga och gamla. Helst folk med vana att använda sociala medier i sitt arbete. Efter årsmötet 2017 i Östersund den 4 maj består valberedningen av följade medlemmar:

Sammankallande
Jan Borglund
BoVeCo AB
Odlingsvägen 3
170 77 SOLNA
Telefon: 0735-014831
Fax: 08-375660
Lokalavdelning Storstockholm
Klicka här för att mejla till Janne Borglund
Jan Borglund
Ledamot i valberedningen
Peter Magnusson
Karlskrona Ventilationsservice AB
Silvervägen 1
371 50 KARLSKRONA
Telefon: 0455-23737
Fax: 0455-23755
Mobil: 0708-122337
Lokalavdelning Syd-Ost
Klicka här för att mejla till Peter Magnusson
Peter Magnusson
Ledamot i valberedningen
Olle Nevenius
Nevenius Ingenjörsbyrå AB
Svartviksslingan 51
167 38 Bromma
Telefon: 0705-26 27 20
Lokalavdelning Stockholm
Klicka här för att mejla till Olle

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in