Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

FunkiS Allmänna Råd för tolkning av brister och fel vid OVK (FARO 2012:1 och FARO-S 2012:1), har av TR anpassats till Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012, med bl a vår definition av bedömningar i besiktningsprotokoll vid anmärkningar typ 0, 1 och 2. Dokumenten kan du hämta i FunkiS Forum.
Boverkets Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012, innehåller tre avsnitt; Läsanvisningar, Regler från Boverket samt Lagar och förordningar. Boken ger en bra överblick över de bestämmelser som gäller för dig som byggnadsägare, funktionskontrollant och tillsynsmyndighet vid kontroll av ventilationssystem. Äldre bestämmelser om ventilationssystem finns att hämta på Boverkets hemsida.

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in