Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Det finns många olika sorts OVK-protokoll. FunkiS har tagit fram två typer av protokoll – Excel-protokollet och Webb-OVK.

– OVK Excel-protokollet kan hämtas gratis på den här sidan, och det underhålls av FunkiS styrelse, främst Jan Boldrup, som tillhandahåller alla uppgifter för hantering av protokollet. Glöm inte att man måste ange besiktningsintervall 1 eller 2 för respektive 3 eller 6 år för att nästa besiktning ska framgå.

Här hittar ni Funkis OVK-protokoll för nedladdning.
Observera att protokollet är låst med FunkiS logga och detta kan inte ändras då detta är FunkiS protokoll med märket för en bra utförd OVK.

Här finner ni information om Webb-OVK.

Webb-OVK-protokollet kan endast laddas ned av medlemmar i Funkis. Före nedladdning måste man även ha en genomgång av funktionerna, och detta kan bokas med Tobbe Knutsson på mejl

Det gamla databas-baserade protokollet ägs sedan 1 januari 2012 av företaget Styrovent i Lomma och Funkis har inget med det protokollet att göra.

Från hösten 2015 arbetar Funkis med ett webbaserat OVK-protokoll. De medlemmar som önskar arbeta med detta protokoll måste ha en kortare utbildning, och den kommer att ske tillsammans med lokalavdelningarna på möten där någon representant från Funkis styrelse eller Funkis Tekniska Rådet deltar och visar hur man arbetar i detta protokoll. Resultatet påminner om Excel-protokollet men lagras centralt hos Funkis så att man alltid kan komma åt det. Var man än är. Funkis arbetar hårt för att detta ska bli ett centralt register för alla OVK i hela landet. Förhoppningsvis under Boverkets paraply.

© 2018 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in