Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Webb-OVK (Funkis centrala OVK-register)

Bakgrund till projektet
– Funkis har under flera år diskuterat kring ett nationellt OVK-register, där terrängen har sonderats bland olika digitala system. REQS har arbetat med OVK och dess besiktningsprotokoll sedan lagen om OVK beslutades. Funkis har under en tid provat systemet under en testperiod som nu är avslutad. Utvärderingen föll väl ut och där nu Funkis medlemmar erbjuds möjligheten att kunna nyttja systemet vid OVK-besiktningar.
– Flera möten har skett med bl.a. Boverket som visat stort intresse för att skapa nationella digitala registret.

Vilka är REQS?
– Startade 1996, belägna i Solna utanför Stockholm
– Det är ett webbaserat system för besiktningar och kontroller där OVK är den modul som det arbetats mest med. Det är det mest utvecklade systemet på marknaden som kan hantera all information som sammanställs vid en OVK-besiktning.
– Systemet är beprövat och används i dag av flera av Sveriges största fastighetsägare.

Tillgång till Webb-OVK
Innan du kan börja arbeta i systemet behöver du läggas upp som användare vilket sker efter genomförd utbildning, hur dessa utbildningar kommer att gå till återkommer vi inom kort till.
Hur går besiktningen till?
Besiktningsmannen beställer OVK-Protokoll via beställningsformulär. Länk till detta kommer att finnas på Funkis hemsida.
REQS administrerar och skickar ut OVK protokoll digitalt.
Finns föregående OVK-besiktnings information sedan tidigare i Webb-OVK, kommer uppgifterna delvis förifyllt i det nya protokollet.
Därefter fyller besiktningsmannen i protokollet direkt i systemet. Besiktningsmannen skriver därefter ut OVK-protokollet för vidare hantering.

Fördelar
– Funkis och dess medlemmar äger informationen i databasen
– Besiktningsman kan leverera statistik till sina kunder
– Automatisk bevakning av nästa besiktningsintervall
– Besiktningsman kan arbeta ”offline” med App.
– Appen fungerar med IOS, Android och Windows.
– Förifyllda besiktningsprotokoll (om tidigare data finns i systemet)
– Skapar ordning och spar tid.

Förutom ovanstående erbjuds även:
– Telefon och Mejlsupport under besiktningstiden
– Beställning sker via beställningsformulär.

Kostnad
Här kan ni som är medlemmar i Funkis (och genomgått utbilning) beställa det webbaserade OVK-protokollet.
Länk till beställning av OVK-protokollet.
För att få tillgång till systemet och OVK-protokollen måste ni först genomföra en kortare utbildning och detta kan ni beställa direkt av REQS. Vid frågor angående detta går det bra att kontakta Tobbe Knutsson via mejl.
Mejl till Tobbe klicka här
Mejl till REQS klicka här

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in