Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

FunkiS kan guida dig genom OVK

Vägledning
Från 2014 finns “FunkiS Vägledning OVK” utgåva 2 tillgänglig för beställning hos kansliet. Dokumentet på 72 sidor är i huvudsak uppdelat i tre checklistor. En för vardera “aktör”, Byggnadsägaren, Besiktningsmannen och Byggnadsnämnden. Det är FunkiS förhoppning att OVK-arbetet ska underlättas och förbättras med hjälp av denna vägledning.

FunkiS Vägledning OVK kan med fördel användas tillsammans med Boverkets “Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem 2012, OVK” där Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationskontroll (BFS 2011:16) ingår. Den tredje upplaga av “Regelsamling …. ” har föranletts av införandet av plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) den 2 maj 2011. I regelsamlingen finns Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, och Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR. Dessa ersätter Boverkets föreskrift (1991:36), ÖVR, och Boverkets allmänna råd (2008:2).

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in