Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du på http://anmalan.funkis.se

Information om utbildning

FunkiS strävar efter att alla som utför OVK ska ha en samstämmig uppfattning om hur ett OVK-uppdrag ska utföras och resultatet av utförd OVK ska överensstämma oavsett vilken besiktningsman beställaren anlitar.

För att kunna utföra sitt OVK-uppdrag måste kontrollanten enligt BBR18 (BBR 18, BFS 2011:6, den nya grundförfattningen, hittar du här) som gäller från 2 maj 2011 visa att denne är insatt i gällande byggregelverk, radon mm.

Därför satsar FunkiS på utbildning av sina medlemmar. Detta sker dels på de årliga konferenserna i samband med årsmötet och dels genom riktade kurser för det behov medlemmarna har.

Funkis medlemmar får gå kurserna till rabatterade kostnader. Klicka på underrubrikerna för mer information om varje kurs.

OVK Certifiering/Omcertifieringskurs

Kurs för kommunala handläggare

Kurs mätteknik

Kurs Styr- & Reglerteknik

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in