Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du på http://anmalan.funkis.se

Kurser i mätteknik för OVK-kontrollanter

Att kunna mäta luft är stort men att mäta rätt är större, och underkända ventilationsanläggningar pga av felaktiga flöden är många. Det gäller att kunna redovisa rätt flöden och hur dessa är framtagna. En certifierad OVK-kontrollant ska kunna mäta luft på rätt sätt och även kunna förstå mätresultaten.

Kursen behandlar:
En teoretisk genomgång av olika mätsonder och ventilationsdon samt hur avvikelser beräknas och redovisas.
En praktisk del där vi arbetar med att mäta olika don i olika driftfall.

Du kan efter kursen kalibrera dina instrument i den rigg Funkis har i labbet, och få ett intyg. Mätinstrument ska kalibreras årligen.

– Mätkurs kommer att hållas i Funkis eget mätlabb i Stockholm (Hökarängen) om intresse finns och det blir fler är 10 deltagare. Kontakta Funkis kassör Jan Boldrup för mer information. Mejladress *protected email*

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in