Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du på http://anmalan.funkis.se

Kurser Styr-& Reglerteknik OVK-kontrollanter

Att kunna hantera styr- och övervakningssystemen för de ventilationsanläggningar vi kontrollerar är viktigt. Den här kursen riktar sig till dig som vill kunna gå in i olika sorters styrsystem i samband med OVK-kontrollen.

Kursen behandlar:
Att läsa driftkort, analysera driftsfall och funktionsbeskrivning av äldre system.

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in