Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Ansökan om medlemskap
Skicka in ansökan på vår medlemswebb medlem.funkis.se. Glöm inte att ha ditt behörighetsbevis tillhanda. Du får ett personligt medlemsnummer och blir automatiskt med i en av våra 20 lokalavdelningar. Så snart vi har tagit emot din anmälan skickar vi faktura och aktuell medlemsinformation.
Du får även information med inloggningsuppgifter till medlemssidan på Internet och till FunkiS Forum.

Årsavgift

Årsavgiften

Följande gäller tills vidare.
1. Medlemsavgift (ej avdragsgill) 100,00 kr
2. Serviceavgift (avdragsgill) 1200,00 kr
3. Moms på (2) 300.00 kr
4. Summa 1600.00 kr

Medlemskapet i FunkiS

FunkiS har idag ca: 1200 medlemmar. Många av dessa var med redan från början, men ständigt tillkommer nya medlemmar. Medlemskapet är personligt. Det bör observeras att FunkiS medlemmar inte enbart är OVK-kontrollanter utan även är verksamma med andra arbetsuppgifter inom sina företag. Allt ifrån konsulterande ingenjörsbyråer, entreprenörer, service och underhållsfirmor, fastighetsförvaltning, kanalrensningsspecialister, injusteringsföretag, etc. De kommunala handläggarna av OVK är en stor grupp inom Funkis.

Ändamål

Föreningen har som målsättning att
samla behöriga funktionskontrollanter enligt PBL och PBF
verka för en enhetlig teknisk och etisk nivå på funktionskontrollerna i landet
verka för informationsspridning och kunskapsåterföring till medlemmarna

Detta får du för din årsavgift

 • Öppet kansli, telefontid måndag-torsdag mellan kl. 09-12 och 13-16. Fredagar stängt.
 • Mejl es.si1571874450knuf@1571874450siknu1571874450f1571874450 och fax 08-26 27 23 är alltid på. Det är säkrast att mejla sina frågor.
 • Kansliet svarar alltid snabbast på mejl men även frågor via fax och telefon besvaras så fort som möjligt.
 • Gratis rådgivning och support i OVK-frågor via kansliet, TR och etikgruppen.
 • Information om viktiga nyheter inom OVK-området tex: ändringar i byggregelverket.
 • Tillgång till Funkis skrifter Vägledning OVK, FARO. FARO-S, AV-OVK, men även Funkis mätlappar.
 • Hjälp vid omcertifiering av behörigheten.
 • Information med inloggningsuppgifter.
 • Tillgång till medlemssidan på FunkiS hemsida och användbara hjälpmedel.
 • Du blir sökbar via medlemsregistret på Internet med egen rättning on-line.
 • Inbjudningar och till FunkiS utbildningar och arrangemang.
 • Inbjudningar till din lokalavdelnings medlemsmöten och temadagar.
 • Kunna ladda hem det nya OVK-protokollet (Excel).
 • Möjlighet att logga in på FOS, med hjälp av medlemsnumret och lösenordet, där tekniska rådets frågor och svar genom åren finns.
 • Kommunala handläggare kan fråga om OVK

Om inträdes/årsavgiften

Årsavgift – Medlem erlägger årsavgift för ett år i taget från det datum medlemsskapet godkänts och därefter samma tid kommande år. Årsavgiftens belopp bestäms av årsmötet. Till föreningen erlagd avgift återbetalas ej.

Betalning – fakturor sänds elektroniskt via mejl till den mejladress medlemmen uppgivit. Medlemmen är skyldig att själv ändra sina medlemsuppgifter i databasen via hemsidan, om dessa ändras. Medlemmen ska även lägga in giltigt certifieringsbevis via hemsidan.

Mejladress – om medlemmen ändrar sin mejladress utan att ha tillgång till sin gamla så ska medlemmen sända dessa uppgifter på mejl till es.si1571874450knuf@1571874450siknu1571874450f1571874450 eftersom ändring av den egna mejladressen inte är möjlig via hemsidan.

Vill du bli medlem läser du här

Om du är certifierad OVK-kontrollant eller kommunal handläggare av OVK-ärenden så ska du gå in på http://medlem.funkis.se och gå ned till första raden “Jag vill bli medlem”, markera cirkeln framför raden och trycker på “Gå vidare”. Följ därefter anvisningarna. Det är mycket viktigt att du fyller i alla uppgifter. Speciellt viktiga är faktureringsadress med alla eventuella referenser mm som din ekonomiavdelning vill ha, din mejladress (e-post), medlemstyp samt vilken kommun du är verksam i. Efter någon vecka kommer det en faktura med OCR-nummer som ska betalas till bankgirot. Där finns även ditt medlemsnummer och inloggningskoder till våra medlemssidor. När fakturan är betald kommer våra nyhetsbrev, kurserbjudanden mm till dig som e-post.

Etiska Regler

Medlemmar i Funkis deltar i branschens besiktningsverksamhet av ventilationsanläggningar och byggnaders inomhusklimat. Detta innebär att ta ansvar för det yrkestekniska genomförandet, samt att tillgodose myndigheternas krav.

Medlem i Funkis ska i sin besiktningsverksamhet:

 • Hålla sin yrkeskunskap levande och kontinuerligt fortbilda sig.
 • Hålla sig á jour med gällande bestämmelser, förändringar och lagar.
 • Vinnlägga sig om ärlighet, noggrannhet och omsorg om mänskliga, tekniska och ekonomiska värden.
 • Ta sitt fulla ansvar och hävda sin yrkeskunskap, även om Funkismedlemmens och uppdragsgivaren åsikter går isär.
 • Utföra uppdraget effektivt.
 • Ej använda sin tjänsteställning på sätt som innebär jäv eller strider mot god yrkessed.
 • Uppträda sakligt och konsekvent. Exempelvis vid bedömning av om ventilationsfunktioner skall ges omdömet godtagbar eller ej godtagbar funktion.

I förhållande till uppdragsgivare:

 • I sin besiktningsmannagärning vara sakkunnig.
 • Objektivt tillvarata dennes intresse.
 • Vid erhållande av uppdrag komma överens om dess art och omfattning samt principer för genomförandet.

I förhållande till Funkis:

 • Respektera föreningens stadgar.

2012-12-19 / Etikgruppen Torsten Jensen och Lennart Trankell

FunkiS Föreningsstadgar

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in