Medlemshantering - bli medlem FunkiS frågor och svar - för medlemmar FunkiS forum - för medlemmar

Du kan söka efter alla medlemmar som valt att publicera sina uppgifter här: http://medlem.funkis.se/medlemssok

Funktionärer, lokalavdelningar, matriklar mm

Matriklarna skapas runt februari innevarande år – de som är publicerade är de senaste. Matriklarna är i PDF-format och går att söka i.

FunkiS senaste medlemsmatrikel allmänna delen sju första sidorna med funktionärer och allmänna uppgifter hittar du här

Alla Funkis betalande medlemmar sorterade i bokstavsordning hittar du här.

Alla FunkiS betalande medlemmar sorterade efter medlemsnummer hittar du här.

Alla FunkiS betalande medlemmar sorterade efter företag hittar du här. Observera även att det finns medlemmar utan företagsnamn sist i listan.

© 2019 FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverge - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in