Sysslar ert företag med ventilationsrengöring, utöver OVK ?

Hej alla Funkismedlemmar!

Pelle Höij – ordförande i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare (RSVR) – här. Sysslar ert företag med ventilationsrengöring, utöver OVK ?

I så fall tycker jag att du ska fortsätta läsa det här mailet. Funkis och RSVR har nämligen tecknat ett avtal som innebär att ditt företag får 50% rabatt på RSVR´s medlems- och serviceavgifter under 2022-2024. RSVR styrelse vill att alla företag som sysslar med ventilationsrengöring i Sverige ska må bra.

Därför försöker vi ”lobba”, informera och propagera för ventilationsrengöring så mycket vi bara kan, bl.a. genom att delta på olika mässor och liknande runt om i hela Sverige.
(6-10 augusti är turen kommen till Stora Nolia i Piteå. https://www.storanolia.se/ ) RSVR jobbar hårt och kontinuerligt för att skapa goda förutsättningar för alla företag i vår bransch, och då hoppas vi också att alla dessa företag vill bli medlemmar hos oss. Vi hoppas på lojalitet, helt enkelt.
Minst ett medlemsföretag från varje svensk kommun (290 st.) är vår vision. Ju fler medlemmar vi blir, desto tyngre ”väger” våra argument mot alla olika aktörer i branschen, ex. Boverket inför framtagandet av Möjligheternas Byggregler som ska börja gälla fr.o.m. 2024. Jag skickar med lite intressant lektyr som bifogade filer som beskriver vår verksamhet på ett bra sätt. Till att börja med har jag bifogat en PDF-fil som i några korta visar avtalets innehåll mellan Funkis och RSVR, se HÄR. I Varför medlem har vi sammanställt goda argument för att bli medlem i RSVR. I Varför Vent.rengöring har vi sammanställt de försäljningsargument som har framkommit vid grupparbeten på våra kurser de senaste 5 åren. I Verksamhetsplan 2022 kan ni läsa om vår verksamhet innevarande år. Och i Verksamhetsberättelserna 2019, 2020 och 2021 kan ni läsa om vår verksamhet de senaste åren. Till sist finner ni vår Utbildningsplan för 2022, och inbjudan till vår nästkommande certifieringskurs den 6-9/9. Som medlem hos oss får ni även en egen undersida på vår hemsida – www.rsvr.nu – som ni sedan kan länka till er egna hemsida om ni vill. Läs gärna mer om oss i vår interaktiva broschyr! Här kommer även en länk till ett föredrag som jag själv höll på Nordbygg i Älvsjö i våras, om kraven på rensluckor i ventilationssystem.

https://www.youtube.com/watch?v=VWysVQWJ98I

Det visar på ett av alla sätt som vi försöker förbättra era förutsättningar på. Bli gärna medlem hos oss så hjälper vi er in i framtiden, där ventilationsrengöring blir en mer och mer självklar företeelse. Om ni är intresserade skickar ni en intresseanmälan till vårt kansli info@rsvr.nu så kontaktar vi er omgående. Om ni är riktigt snabba så kanske vi t.o.m. hinner marknadsföra ert företag i vår monter på Stora Nolia i början av augusti.

Mvh
RSVR´s styrelse

Pelle Höij
070 336 08 82