Entreprenadjuridikkurs med FunkiS standardavtal för OVK-kontroller och kontrollantens ansvar vid och efter utförd OVKEntreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas. Kursen ger en översikt över de lagar och standardavtal som berör byggbranschen. Särskilt uppmärksamhet ägnas åt standardavtalet AB04…

Läs mer