Föredrag i Stockholm om automatisk kontinuerlig OVK Nu kan du se det i efterhand

På Locum AB har det testats att automatiskt övervaka ventilationssystemet, genom sensorer som kontinuerligt registrerar de mätvärden som ingår i en OVK. Systemet, Census Eye, bygger på att sensorer var tionde minut inspekterar luftflöden och inomhusklimatets kvalitet. Systemet säkerställer att luftflöden vid totalinjusteringar efter om- eller nybyggnation blir bestående under hela förvaltningstiden, och att det…

Läs mer