Sysslar ert företag med ventilationsrengöring, utöver OVK ?

Hej alla Funkismedlemmar! Pelle Höij – ordförande i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare (RSVR) – här. Sysslar ert företag med ventilationsrengöring, utöver OVK ? I så fall tycker jag att du ska fortsätta läsa det här mailet. Funkis och RSVR har nämligen tecknat ett avtal som innebär att ditt företag får 50% rabatt på RSVR´s medlems- och…

Läs mer