Kurs för kommunala handläggare m fl om OVK

Kursen riktar in sig till i första hand till Dig som jobbar som kommunal OVK-handläggare men även till andra som kommer i kontakt med OVK-frågor, t ex Du som jobbar på miljö- och hälsa, fastighetsägare, förvaltare, större bostadsrättsföreningar m fl. Vi kommer att gå igenom:• Ventilationssystem och innemiljö.• Regelverken Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Arbetsmiljölagen…

Läs mer