Entreprenadjuridikkurs med FunkiS standardavtal för OVK-kontroller och kontrollantens ansvar vid och efter utförd OVKEntreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas. Kursen ger en översikt över de lagar och standardavtal som berör byggbranschen. Särskilt uppmärksamhet ägnas åt standardavtalet AB04…

Läs mer

Vi har nyligen bytt leverantör av vårt administrativa system för hantering av medlemmar till Föreningshuset. Föreningshuset är ett företag som har stor erfarenhet av att hjälpa föreningar och vi hoppas att det skall fungera bra även för Funkis medlemmar. Vi har en ny funktion där du som medlem kan logga in på Min Sida för…

Läs mer