Föredrag i Stockholm om automatisk kontinuerlig OVK Nu kan du se det i efterhand

På Locum AB har det testats att automatiskt övervaka ventilationssystemet, genom sensorer som kontinuerligt registrerar de mätvärden som ingår i en OVK.

Systemet, Census Eye, bygger på att sensorer var tionde minut inspekterar luftflöden och inomhusklimatets kvalitet. Systemet säkerställer att luftflöden vid totalinjusteringar efter om- eller nybyggnation blir bestående under hela förvaltningstiden, och att det blir lätt att upptäcka avvikelser. Census Eye skulle även öka nyttan för kunden för att man kan övervaka ventilationssystemets energianvändning.

Vid en kostnadsfri teknikföreläsning i EMTF Stockholm kommer Mikael Nutsos, teknisk utredare hos Locum, att berätta mer om systemet och erfarenheterna från ett års användning.