Vill du gärna ta del av vårat nyhetsbrev men ändå inte är medlem?

funkis

BLI MEDLEM

Ansökan om medlemskap

Skicka in ansökan på vår medlemswebb. Glöm inte att ha ditt behörighetsbevis tillhanda. Du får ett personligt medlemsnummer och blir automatiskt med i en av våra 20 lokalavdelningar. Så snart vi har tagit emot din anmälan skickar vi faktura och aktuell medlemsinformation.
Du får även information med inloggningsuppgifter till medlemssidan på Internet och till FunkiS Forum.

UTBILDNING

Information om utbildning

FunkiS strävar efter att alla som utför OVK ska ha en samstämmig uppfattning om hur ett OVK-uppdrag ska utföras och resultatet av utförd OVK ska överensstämma oavsett vilken besiktningsman beställaren anlitar.

För att kunna utföra sitt OVK-uppdrag måste kontrollanten enligt BBR18 (BBR 18, BFS 2011:6, den nya grundförfattningen, hittar du här) som gäller från 2 maj 2011 visa att denne är insatt i gällande byggregelverk, radon mm.

Därför satsar FunkiS på utbildning av sina medlemmar. Detta sker dels på de årliga konferenserna i samband med årsmötet och dels genom riktade kurser för det behov medlemmarna har.

Funkis medlemmar får gå kurserna till rabatterade kostnader. Klicka på underrubrikerna för mer information om varje kurs.

Kopia av funkis (1)

Om oss

FunkiS är en ideell föreningen. Verksamheten finansieras genom medlemmarnas avgifter, symposieavgifter etc. Arbetet är inriktat på att tolka författningen och informera medlemmarna om administrativa, tekniska, etiska och juridiska aspekter, samt ge de konkreta anvisningar som tolkningen för med sig.

Postadress
c/o Föreningshuset Sedab AB
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

Telefon
08-121 513 36

Email
funkis@funkis.se

Medlemskap

FunkiS har idag ca: 1200 medlemmar. Många av dessa var med redan från början, men ständigt tillkommer nya medlemmar. Medlemskapet är personligt. Det bör observeras att FunkiS medlemmar inte enbart är OVK-kontrollanter utan även är verksamma med andra arbetsuppgifter inom sina företag. Allt ifrån konsulterande ingenjörsbyråer, entreprenörer, service och underhållsfirmor, fastighetsförvaltning, kanalrensningsspecialister, injusteringsföretag, etc. De kommunala handläggarna av OVK är en stor grupp inom Funkis.

Besök oss

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.