OM OSS

Funktionskontrollanterna i Sverige bildades i juni 1993. Initieringen skedde bl.a. av Boverkets ventilationsansvarige handläggare som ansåg att det behövdes en organisation som tolkade och samordnade ”Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273) för alla de befattningshavare som skulle utföra arbetet. FunkiS användes från början som föreningens arbetsnamn och är idag väletablerat och har ca 1200 medlemmar. Medlemskapet är personligt och kan förvärvas av alla som har behörighet att utföra OVK eller är kommunala handläggare av OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll), samt Certifierade injusterare. FunkiS är en ideell förening. Verksamheten finansieras genom medlemmarnas avgifter samt symposieavgifter. Arbetet är inriktat på att tolka författningen och informera medlemmarna om administrativa, tekniska, etiska och juridiska aspekter, samt ge de konkreta anvisningar som tolkningen för med sig.

Redo att sätta igång? Bli medlem idag!

Klicka på knappen till höger för att ansöka om medlemskap.