FUNKIS VALBEREDNING

Valberedningens arbete består i att tillsammans med styrelsen försöka få ihop ett förslag till styrelseledamöter, som ska väljas nya eller väljas om, till den styrelse som ska arbeta efter det kommande årsmötet. De som valberedningen söker är ett genomsnitt av våra medlemmar, från Skåne i söder till Norrbotten i norr, kvinnor och män, kommunala handläggare, unga och gamla. Helst folk med vana att använda sociala medier i sitt arbete. Efter årsmötet 2017 i Östersund den 4 maj består valberedningen av följade medlemmar:

peter-M

Peter Magnusson

Ledamot i valberedningen

Karlskrona Ventilationsservice AB
Silvervägen 1
371 50 Karlskrona
Telefon: 0455-237 37
Fax: 0455-237 55
Mobil: 0708-12 23 37
Lokalavdelning Syd-Ost

B8F99C14FCDD4D69B6654602AB0F132B

Tommy Parling

Ledamot i valberedningen sammankallande

Ventilationskontroll Aeolus AB
Fiskhamnsgatan 8 E
41458 Göteborg
Arbete: 031238675
Mobil: 0705484812

Namnlös design (28)

Peter Johansson

Ledamot i valberedningen

PJ´s Eld & Vent
Beckasingatan 20
703 48 Örebro
Telefon: 0702-21 93 02