FUNKIS VALBEREDNING

Valberedningens arbete består i att tillsammans med styrelsen försöka få ihop ett förslag till styrelseledamöter, som ska väljas nya eller väljas om, till den styrelse som ska arbeta efter det kommande årsmötet. De som valberedningen söker är ett genomsnitt av våra medlemmar, från Skåne i söder till Norrbotten i norr, kvinnor och män, kommunala handläggare, unga och gamla. Helst folk med vana att använda sociala medier i sitt arbete. Efter årsmötet 2017 i Östersund den 4 maj består valberedningen av följade medlemmar:

peter-M

Peter Magnusson

Ledamot i valberedningen

Karlskrona Ventilationsservice AB
Silvervägen 1
371 50 Karlskrona
Telefon: 0455-237 37
Fax: 0455-237 55
Mobil: 0708-12 23 37
Lokalavdelning Syd-Ost

Olle_Nevenius

Olle Nevenius

Ledamot i valberedningen sammankallande

Nevenius Ingenjörsbyrå AB
Svartviksslingan 51
167 38 Bromma
Telefon: 0705-26 27 20
Lokalavdelning Stockholm

Namnlös design (28)

Peter Johansson

Ledamot i valberedningen

PJ´s Eld & Vent
Beckasingatan 20
703 48 Örebro
Telefon: 0702-21 93 02