AVTALSVILLKOR OVK

Namnlös design (32)

Allmänna villkor OVK

Allmänna avtalsvillkor vid funktionskontroll av ventilationssystem

Dessa allmänna avtalsvillkor har tagits fram av FunkiS, Funktionskontrollanterna i Sverige i samråd med HSB Riksförbund, Riksbyggen, SABO, SBC, Svenska Kommunförbundet och Sveriges Fastighetsägarförbund.

Allmänna avtalsvillkor vid funktionskontroll av ventilationssystem hittar du här, för nedladdning.

Protokoll från samråd mellan representanter för funktionskontroll och beställare angående “Allmänna avtalsvillkor vid funktionskontroll av ventilationssystem”. samrådet har påkallats av FunkiS, Funktionskontrollanterna i Sverige.

ALLMÄNNA RÅD

FARO / FARO-S

FunkiS Allmänna Råd för tolkning av brister och fel vid OVK (FARO 2012:1 och FARO-S 2012:1), har av TR anpassats till Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012, med bl a vår definition av bedömningar i besiktningsprotokoll vid anmärkningar typ 0, 1 och 2. Dokumenten kan du hämta i FunkiS Forum.
Boverkets Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012, innehåller tre avsnitt; Läsanvisningar, Regler från Boverket samt Lagar och förordningar. Boken ger en bra överblick över de bestämmelser som gäller för dig som byggnadsägare, funktionskontrollant och tillsynsmyndighet vid kontroll av ventilationssystem. Äldre bestämmelser om ventilationssystem finns att hämta på Boverkets hemsida.

Kopia av funkis (1)

Redo att sätta igång? Bli medlem idag!

Klicka på knappen till höger för att ansöka om medlemskap.