OVK-PROTOKOLLET

funkis

Excel-protokollet

Hämta OVK Excel-protokoll

För att få tillgång till OVK-protokollet vänligen klicka på länken nedan och maila in din förfrågan för tillgång till protokollet. Vänligen ange medlemsnummer i mailet.

Är du ännu ej medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Behöver du support med protokollet?

 

Maila: helpdesk@dggruppen.se
Besök deras hemsida: dggruppen.se

Ring: 08-634 16 90 - välj nr: 1 för teknik.

 

Supporten är kostnadsfri de två första gångerna.

Webb ovk

Här finner ni information om webb-OVK

Från hösten 2015 arbetar och rekommenderar Funkis sina medlemmar ett webbaserat OVK
protokoll. Utförandet av protokollet påminner om ”excel protokollet” med ett modernare upplägg.
– Alla protokoll lagras automatiskt i en databas där du som medlem alltid kommer åt dina protokoll
– Du kan arbeta via en surfplatta, dator eller mobil.
– Enkelt skapa nya, återkommande eller ombesiktningar.
– Databasen genererar också färdiga utskrifter med din underskrift och ditt företags logotyp.
Funkis arbetar hårt för att detta ska bli ett centralt register för alla OVK i hela landet, förhoppningsvis
under Boverkets paraply.

Kopia av funkis (1)
funkis

Vägledning OVK

FunkiS kan guida dig genom OVK

Från 2014 finns “FunkiS Vägledning OVK” utgåva 2 tillgänglig för beställning hos kansliet. Dokumentet på 72 sidor är i huvudsak uppdelat i tre checklistor. En för vardera “aktör”, Byggnadsägaren, Besiktningsmannen och Byggnadsnämnden. Det är FunkiS förhoppning att OVK-arbetet ska underlättas och förbättras med hjälp av denna vägledning.

FunkiS Vägledning OVK kan med fördel användas tillsammans med Boverkets “Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem 2012, OVK” där Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationskontroll (BFS 2011:16) ingår. Den tredje upplaga av “Regelsamling …. ” har föranletts av införandet av plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) den 2 maj 2011. I regelsamlingen finns Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, och Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR. Dessa ersätter Boverkets föreskrift (1991:36), ÖVR, och Boverkets allmänna råd (2008:2).

Redo att sätta igång? Bli medlem idag!

Klicka på knappen till höger för att ansöka om medlemskap.