FunkiS dataskyddspolicy
Vi värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.
När du kontaktar oss accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier eller när du kontaktar oss per mejl, brev eller telefon.
Denna information kan vara:
• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):
• Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
• Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
• Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
• Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
• Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?
Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:
• Syfte med behandlingen. Laglig grund för behandlingen. Varför är behandlingen nödvändig?
• För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
• För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
• För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktåtaganden gentemot dig.
• För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
• För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. FunkiS behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet samt förhållandet med försäkringsförmedlaren.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.
FunkiS kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Företaget behandlar datan inom EU/EES. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering?
• Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
• Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vår användning av cookies och liknande tekniker:
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webbserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:
• Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
• Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
• Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
• Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
• Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.
Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.
Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.