Svar till: ”Handstrukna” ombesiktningsprotokoll på original

Startsida Forum Lagar & regler ”Handstrukna” ombesiktningsprotokoll på original Svar till: ”Handstrukna” ombesiktningsprotokoll på original

#12524
Thor Berggren
Deltagare

Hej!

Jag skulle vilja påstå att det är byggnadsnämnden i respektive kommun som är tillsynsmyndighet för OVK som måste ta det beslutet kring vad som anses vara godtagbart ”bevis” för att ett ventilationssystem som vid återkommande besiktning bedömts ha anmärkningar om brister nu är åtgärdat.

Arbetsgången för kommunen är att vid ett nedslag på ovk skicka ett åtgärdsföreläggande till fastighetsägaren med angiven tid för att åtgärda anmärkningar och brister samt att innan den angivna tidsramen är slut inkomma med någon form av bevis för att anläggningen nu är utan fel och brister.

Gör inte fastighetsägaren det har kommunen rätt att utfärda vite.

I ditt exempel ovan så är det alltså byggnadsnämden som måste ta ställning till om de godtar det ”handstrukna” protokollet som ”bevis” eller om de kräver någon annan form av protokoll, bygghandling etc. Godtar de inte handstruket protokoll, så måste fastighetsägaren kontakta besiktningsmannen och be om korrekt handling om det nu är så att byggnadsnämden kräver ett nytt ovk-protokoll, det kan ju vara så att det kanske räcker för fastighetsägaren att inkomma med någon form av kvitto på utfört arbete i fastigheten också, och då är det entreprenören som utfört arbetet fastighetsägaren ska kontakta istället.

För ytterligare vägledning kring protokoll samt vad som bör ingå i dem, så finns OVKAR (Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem) att läsa på boverket, se särskilt 5 kap. 4 §