Svar till: Frånluftsventilation i Butik utan återvinning

Startsida Forum Lagar & regler Frånluftsventilation i Butik utan återvinning Svar till: Frånluftsventilation i Butik utan återvinning

#12727
Thor Berggren
Deltagare

Hej!

Det beror lite på vad man åberopar i samband med 1:a besiktningen. Enligt senaste BBR 6:25 Så ska ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. Ventilationssystem ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden i den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt. I 6:251 säger man att lägsta uteluftsflöde är 0,35 l/s per m2 golvarea. I din butik är det ungefär 46 l/s. Boverkets byggregler tar inte hänsyn till personbelastningen gällande flöden. Däremot så råder man via 6:21 att det finns regler om luftkvalitet och ventilation hos Arbetsmiljöverket och
Folkhälsomyndigheten. I deras regler finns krav på 7 l/s och person, men inte i BBR. Skulle man slå ihop BBR och ex.vis AFS så hamnar du på ca 116 l/s i flöde.

Men du har lite andra parametrar i BBR, exempelvis 6:2522 där det står att systemet ska utformas så hela vistelsezonen ventileras vid avsedda luftflöden. Som verifiering råds du att använda Nordtestmetod NT VVS 114 eller Nordtestmetod NT VVS 047 som verifieringsmetod.

I övrigt är det väl OVKARs allmänna råd kring tolkningen av PBF 2011:338 5 kap 2§ 4. Att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett, där menar OVKAR att i de fall byggherren har valt att ställa högre krav på ventilationssystemet än vad som ställs i gällande föreskrifter bör kontrollen också avse att systemet fungerar på det avsedda sättet.

Så din uppgift sammantaget blir väl att bedöma om

– Erfoderligt uteluftsflöde tillförs byggnaden Utifrån BBR
– Att hälsofarliga ämnen förs bort i rätt utsträckning
– Att besvärande lukt förs bort i rätt utsträckning
– Att fukt förs bort i rätt utsträckning
– Att utsöndringar från personer, verksamheten samt material förs bort i rätt utsträckning
– Att hela vistelsezonen är ventilerad vid avsett luftflöde, samt

om byggherren valt högre krav än BBR, alltså att man projekterat in flöden i handling för WC personalutrymme etc använda dessa regler/bygghandlingar/tilläggsdokument i din OVK.

Din anläggning här skulle mest troligt kunna vara godkänd ur OVK/BBR synpunkt, men underkänd ur ex vis Arbetsmiljösynpunkt(blir bara informationspunkt i din bedömning). Tänk också på att alla allmänna råd är just råd. Man måste inte göra som råden säger, men gör man på annat sätt bör man kunna visa och bevisa att föreskrifter och förordning uppfylls ändå.