Data insamling av annan än certifikats innehavare

Startsida Forum Allmänt Data insamling av annan än certifikats innehavare

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #12544
  Kari Tuovinen
  Deltagare

  Det har kommit till min kännedom att det inte är ovanligt att vid många OVK besiktningar görs datainsamlingar av annan person är certifierad funktionskontrollant. Det betyder tex att någon annan person gör tex luftmängdsmätningar medan certifikats innehavaren sitter på kontoret och skriver protokoll. Detta kan ju vara ok om certifikats innehavaren är med på plats och ser på donets placering ljud luftutbytes effektivitet etc. Jag anser att det inte är ok om certifikats innehavaren sitter på kontoret och skriver protokoll. Om OVK är inhandlat av tex offentlig myndighet typ kommun , region eller statligförvaltning genom tex jämförelse av timpris så uppstår andra bekymmer. Att för offentliga medel betala för fler mantimmar är ju inte ok. Hur kommer vi åt detta eller är det ens ett problem? Kan Funkis förtydliga vad vi anser är korrekt?

  #12547
  Tommy Grahn
  Deltagare

  Hej Kari!
  Mycket vanligt och dessvärre också en hel del kontorsprodukter på distans.
  Utan en fungerande kontrollmyndighet är det troligt att vi får leva med det.

  Ha ett bra liv
  Tommy Grahn

  #12550
  Thor Berggren
  Deltagare

  Hej!

  Kortfattat är detta egentligen ett lagbrott mot PBL kap 5 2§. Straffrättsligt skulle detta kunna innebära böter eller fängelse för den certifierade funktionskontrollanten. Sitter man vid ”skrivbordet” har man inte kontrollerat systemet i enlighet med punkt 2 i PBL:en.

  Det är egentligen PBL där det står i 8 kap 25§ att kontrollen ska göras av en sakkunnig funktionskontrollant. Men i kapitel 5 2§, säger man vad funktionskontrollanten ska kontrollera, men inte hur det ska göras. Till vår hjälp att bedöma ”hur” har vi OVKAR, alltså allmänna råd, dessa råd är skrivna i ”bör” form och inte i ”ska” form. Där går det bland annat att utläsa att totalflödena bör först kontrolleras, därefter mäts delflöden i huvudkanaler och i don samt att ventilationssystemet bör kontrolleras okulärt i sin helhet. OVKAR går inte in på hur vi besiktningsmän ska göra detta, vilka metoder samt mätinstrument vi ska använda, utan vi förutsätts i vår roll som certifierade sakkunniga ha tillräcklig kunskap för att adekvat kunna bedöma detta själv.

  En certifierad mättekniker kan säkert ta fram mätunderlag till en certifierad funktionskontrollant, om kontrollanten beställer detta av mätteknikern. Att bedöma underlaget från kontoret kanske är tveksamt, för det är nog inte en fullgod OVK-besiktning enligt PBL. Tänker på kapitel 5 2§ punkt 2 – Funktionskontrollanten ska kontrollera att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Det är svårt att göra från skrivbordet, och det ansvaret får du inte lägga på en mättekniker, inte enligt PBL i alla fall, tycker det står ganska tydligt där att det är vi och ingen annan som ska kontrollera detta, iom kap 8 25§. Att använda sig av personal/specialister som hjälper till att utföra provningar/mätningar så att vi kan bedöma funktioner i systemet kan mycket väl bidra till en väldigt bra ovk, och bör vara tillåtet tycker jag. Men det är väl som du är inne på Kari att besiktningsmannen bör vara på plats och tillse/överse alla provningar och mätningar på plats.

  Visst är det en ekonomisk fråga, självklart, om en mättekniker kan göra lejonparten av luftmängdsmätningarna för en lägre timpeng än den certifierade funktionskontrollanten, och funktionskontrollanten använder detta ”mätverktyg” på ett korrekt och adekvat sätt. Om du som certifierad funktionskontrollant sedan tillser hela systemet okulärt och bedömer huruvida systemet innehåller föroreningar så borde du nog också uppmärksamma donets placering, ljudet samt kanske luftutbyteseffektiviteten också i samband med din besiktning, vilket alltså enligt PBL inte får göras från kontoret.

  Rent krasst så ska väl sånt här anmälas till Kiwa och Rise, samt i de fall det går egentligen också polisanmälas, men det är väl lite som Tommy är inne på att bevisning säkert är väldigt svårt att hitta i dessa fall och det kanske är därför vi tyvärr har en del ”kontorsprodukter” i branschen.

  #12552
  Kari Tuovinen
  Deltagare

  Ett bra och sakligt inlägg. Jag vill tro att lagstiftarens andemening med detta inte var att någon annan ska göra kontrollerna, tänker på PBL 8 KAP §25 Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften…. Om någon annan ska göra hästjobbet med att luftmängdsmäta så anser jag att personen också bör vara certifierad.

  #12579
  Michael Jakobsen
  Deltagare

  Litar vi på att en bilmekaniker gör bilprovningens jobb eller att en rörläggare gör besiktning enligt tryckkärlsförordningen? Är vi trygga med att åka i en hiss där en servicetekniker gjorde inspektionen? Kanske rent av en elektriker kan göra den?
  Att en besiktning utförts av en yrkeskategori med lägre timpenning känns nog som en klen tröst när försäkringsbolaget inte betalar ut ersättning om det kommer fram att en elektrikerlärling gjorde elrevisionsbesiktning och någon annan signerade protokollet…
  Personligen tycker jag att det är tillräckligt stor risk att man missar saker på funktionskontroller man själv gör, att signera protokoll och ta ansvar för vad andra eventuellt missar eller vilka bedömningar de gör känns tveksamt minst sagt, har funktionskontrollanten inte själv tid att göra besiktningen är det kanske dags att ta sig en funderare på vilka arbetsuppgifter man skall lägga åt sidan eller låta någon annan ta över OVK’n.

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.