Ingen ventialtion i kök på nybyggda studentbostäder.

Startsida Forum Lagar & regler Ingen ventialtion i kök på nybyggda studentbostäder.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #10134
  Sebastian Prahl
  Deltagare

  Hej,

  Jag håller på med en OVK på ett nybyggt studenthem. Man har byggt det så att man endast har tilluft i Kök/ sov och endast frånluft på toalett. Man har också disk- och tvättmaskin i köket. Matplats/ kök/ tvätt disk är alltså integrerat med sovrum. Man har i köket en kolfilterfläkt. Lägenheterna är mellan 16-18 m2 stora och alla har öppningsbara fönster.
  Man hänvisar till texten nedan.

  Luftflöden och luftkvalitet i små bostäder
  För att säkerställa god luftkvalitet i små bostäder bör man särskilt beakta behovet av uteluftsflöde och tilluftsflöde. För att undvika risk för drag i små bostäder bör dimensioneringen av frånluftsflöden anpassas till bostadens planlösning och utformning. Typlösningar för frånluften för ventilationens grundflöde i sådana bostäder kan skilja sig åt beroende på om matlagningsplatsen finns i ett separat kök, om matlagningsplatsen är integrerad med rummet för sömn och vila och daglig samvaro eller om matlagningsplats helt saknas i den enskilda bostaden. I de två sistnämnda fallen kan bortföring av föroreningar och fukt ske med hjälp av frånluft från hygienrummet. Det behövs således inte något grundflöde för frånluft från rummet för sömn och vila och daglig samvaro, även om där finns en matlagningsplats. Däremot ska tillfälliga föroreningar från matlagningen, såsom matos och fukt, tas om hand så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen. Detta kan ske med till exempel ventilation med forceringsmöjlighet.

  Det mesta ger grönt ljus, men det är frågan om fukten då en kolfilterfläkt inte tar hand om denna.

  Jag har inte stött på detta tidigare och vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig.

  #11256
  Thor Berggren
  Deltagare

  Den nyaste upplagan av BBR gör ovanstående lägenhetstyper möjliga. frånluftsdon vid matplats är förenligt med ”bör” under allmänt råd och är således inte tvingande. Kraven blir relativt diffusa, men följande punkter är åtminstone viktiga att ta hänsyn till

  ”6:21 Allmänt
  ….Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför
  negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt.”

  ”6:24 Mikroorganismer
  Byggnader och deras installationer ska utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår..”

  ”6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd
  … Om det kritiska fukttillståndet inte är väl
  undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. ”

  ”6:253 Vädring
  Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila
  samt rum för personhygien, ska ha möjlighet till forcerad ventilation eller vädring…”

  Rent krasst besiktningstekniskt innebär detta att besvärande lukt, samt fukt blir avgörande för besiktningen. Definitionen av besvärande lukt saknas, så den är svårbedömd ”sakligt”, men enligt 6:24 återkommer besvärande lukt tillsammans med mikroorganismer så en liten fingervisning är väl där kring vilken besvärande lukt som avses. under 6:24 allmänt råd hänvisar man till 6:52 som vägledande till fukt där allt över 75 % RF ska anses ej godtagbart. Så i ditt fall är väl det vägledande för din besiktning, att du måste ev mäta relativa fuktigheten i lägenheterna för att bedöma om kravet kring 6:21 samt 6:24 och 6:52 är uppfyllda. Är lägenheterna såpass fuktiga att de ligger över 75% RF med nuvarande tekniska lösning så är det inte förenligt med kravet i nyaste BBR. Enligt BBR så räcker ett kontinuerligt luftflöde a 6 l/s (0,35xm2) för att själva luftväxlingskravet ska vara uppfyllt, dock är projekterande handling med eventuellt högre krav fortfarande styrande. Regler för tilläggsventilering gällande personbelastning finns i FoHMFS, så beroende på hur lägenheten är projekterad så bör också en not angående detta införas i protokollet.

  6:253 är intressant beroende på vart badrummet är beläget och om det finns öppningsbart fönster där. Saknas fönster så ska donet vara försett med forceringsmöjlighet (dragsnöre el dyl), obs, gäller endast bostäder. Så det kanske är något att tänka på där, vanligt att detta missas.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.