Soprum Processventilation

Startsida Forum Lagar & regler Soprum Processventilation

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #12433
  Jonas Löfström
  Deltagare

  Skall en frånluftsfläkt som enbart betjänar soprum ingå i OVK?

  Alla definitioner av ”processventilation” stämmer överens med frånluft i soprum.

  Detta borde innebära att soprumsfläktar inte ingår i OVK?

  #12453
  Thor Berggren
  Deltagare

  Här är lagen samt föreskrifterna kring vilka byggnader/system ovk:n avser.

  Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap. 1 §
  1 §
  För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter – 2 §
  2 § Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

  Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. (BFS 2017:10).

  Allmänt råd
  Storkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader bör också betraktas som industribyggnader.
  Om det finns kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad bör ventilationssystem som betjänar sådana utrymmen funktionskontrolleras. (BFS 2012:6).

  Ett soprum är i juridisk mening inte att betrakta som varken industribyggnad, eller ekonomibyggnad eller liknande, utan frånluftsfläkten i den aktuella fastigheten ”soprum” ska kontrolleras likväl som fläktarna som betjänar lägenheterna. Det finns inga undantag heller för frånluftsfläktar i teknikutrymmen eller utsugsfläktar (storkökskåpor) o dylikt heller utan samtliga fläktar ska ingå i kontrollen.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.