Svar till: Ingen ventialtion i kök på nybyggda studentbostäder.

Startsida Forum Lagar & regler Ingen ventialtion i kök på nybyggda studentbostäder. Svar till: Ingen ventialtion i kök på nybyggda studentbostäder.

#11256
Thor Berggren
Deltagare

Den nyaste upplagan av BBR gör ovanstående lägenhetstyper möjliga. frånluftsdon vid matplats är förenligt med ”bör” under allmänt råd och är således inte tvingande. Kraven blir relativt diffusa, men följande punkter är åtminstone viktiga att ta hänsyn till

”6:21 Allmänt
….Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför
negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt.”

”6:24 Mikroorganismer
Byggnader och deras installationer ska utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår..”

”6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd
… Om det kritiska fukttillståndet inte är väl
undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. ”

”6:253 Vädring
Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila
samt rum för personhygien, ska ha möjlighet till forcerad ventilation eller vädring…”

Rent krasst besiktningstekniskt innebär detta att besvärande lukt, samt fukt blir avgörande för besiktningen. Definitionen av besvärande lukt saknas, så den är svårbedömd ”sakligt”, men enligt 6:24 återkommer besvärande lukt tillsammans med mikroorganismer så en liten fingervisning är väl där kring vilken besvärande lukt som avses. under 6:24 allmänt råd hänvisar man till 6:52 som vägledande till fukt där allt över 75 % RF ska anses ej godtagbart. Så i ditt fall är väl det vägledande för din besiktning, att du måste ev mäta relativa fuktigheten i lägenheterna för att bedöma om kravet kring 6:21 samt 6:24 och 6:52 är uppfyllda. Är lägenheterna såpass fuktiga att de ligger över 75% RF med nuvarande tekniska lösning så är det inte förenligt med kravet i nyaste BBR. Enligt BBR så räcker ett kontinuerligt luftflöde a 6 l/s (0,35xm2) för att själva luftväxlingskravet ska vara uppfyllt, dock är projekterande handling med eventuellt högre krav fortfarande styrande. Regler för tilläggsventilering gällande personbelastning finns i FoHMFS, så beroende på hur lägenheten är projekterad så bör också en not angående detta införas i protokollet.

6:253 är intressant beroende på vart badrummet är beläget och om det finns öppningsbart fönster där. Saknas fönster så ska donet vara försett med forceringsmöjlighet (dragsnöre el dyl), obs, gäller endast bostäder. Så det kanske är något att tänka på där, vanligt att detta missas.