Svar till: Data insamling av annan än certifikats innehavare

Startsida Forum Allmänt Data insamling av annan än certifikats innehavare Svar till: Data insamling av annan än certifikats innehavare

#12550
Thor Berggren
Deltagare

Hej!

Kortfattat är detta egentligen ett lagbrott mot PBL kap 5 2§. Straffrättsligt skulle detta kunna innebära böter eller fängelse för den certifierade funktionskontrollanten. Sitter man vid ”skrivbordet” har man inte kontrollerat systemet i enlighet med punkt 2 i PBL:en.

Det är egentligen PBL där det står i 8 kap 25§ att kontrollen ska göras av en sakkunnig funktionskontrollant. Men i kapitel 5 2§, säger man vad funktionskontrollanten ska kontrollera, men inte hur det ska göras. Till vår hjälp att bedöma ”hur” har vi OVKAR, alltså allmänna råd, dessa råd är skrivna i ”bör” form och inte i ”ska” form. Där går det bland annat att utläsa att totalflödena bör först kontrolleras, därefter mäts delflöden i huvudkanaler och i don samt att ventilationssystemet bör kontrolleras okulärt i sin helhet. OVKAR går inte in på hur vi besiktningsmän ska göra detta, vilka metoder samt mätinstrument vi ska använda, utan vi förutsätts i vår roll som certifierade sakkunniga ha tillräcklig kunskap för att adekvat kunna bedöma detta själv.

En certifierad mättekniker kan säkert ta fram mätunderlag till en certifierad funktionskontrollant, om kontrollanten beställer detta av mätteknikern. Att bedöma underlaget från kontoret kanske är tveksamt, för det är nog inte en fullgod OVK-besiktning enligt PBL. Tänker på kapitel 5 2§ punkt 2 – Funktionskontrollanten ska kontrollera att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Det är svårt att göra från skrivbordet, och det ansvaret får du inte lägga på en mättekniker, inte enligt PBL i alla fall, tycker det står ganska tydligt där att det är vi och ingen annan som ska kontrollera detta, iom kap 8 25§. Att använda sig av personal/specialister som hjälper till att utföra provningar/mätningar så att vi kan bedöma funktioner i systemet kan mycket väl bidra till en väldigt bra ovk, och bör vara tillåtet tycker jag. Men det är väl som du är inne på Kari att besiktningsmannen bör vara på plats och tillse/överse alla provningar och mätningar på plats.

Visst är det en ekonomisk fråga, självklart, om en mättekniker kan göra lejonparten av luftmängdsmätningarna för en lägre timpeng än den certifierade funktionskontrollanten, och funktionskontrollanten använder detta ”mätverktyg” på ett korrekt och adekvat sätt. Om du som certifierad funktionskontrollant sedan tillser hela systemet okulärt och bedömer huruvida systemet innehåller föroreningar så borde du nog också uppmärksamma donets placering, ljudet samt kanske luftutbyteseffektiviteten också i samband med din besiktning, vilket alltså enligt PBL inte får göras från kontoret.

Rent krasst så ska väl sånt här anmälas till Kiwa och Rise, samt i de fall det går egentligen också polisanmälas, men det är väl lite som Tommy är inne på att bevisning säkert är väldigt svårt att hitta i dessa fall och det kanske är därför vi tyvärr har en del ”kontorsprodukter” i branschen.