Svar till: Data insamling av annan än certifikats innehavare

Startsida Forum Allmänt Data insamling av annan än certifikats innehavare Svar till: Data insamling av annan än certifikats innehavare

#12552
Kari Tuovinen
Deltagare

Ett bra och sakligt inlägg. Jag vill tro att lagstiftarens andemening med detta inte var att någon annan ska göra kontrollerna, tänker på PBL 8 KAP §25 Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften…. Om någon annan ska göra hästjobbet med att luftmängdsmäta så anser jag att personen också bör vara certifierad.