Juridiska Rådet, JR

En avknoppning till gamla TR där vi stället tänkte svara medlemmarna på kortfattade juridiska frågor om tillämpningen av standardavtalen AB04, ABT06, ABK09, AVOVK mfl samt frågor om utförda ventilationsarbeten för konsumenter enligt konsumenttjänstlagen. Mailadressen blir jr@funkis.se. Exempel på frågeställning: Vad har entreprenören för ansvar efter garantitidens utgång? Vilket ansvar har OVK-besiktningsmannen? Ansvarig – Dennis Andersson…

Läs mer