Remiss nya BBR.

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö På nedan länk hittar ni remiss enligt ovan. https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/remiss-boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-hygien-halsa-och-miljo/ Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 16 juni 2023. Skicka gärna era synpunkter till Funkis TR, för sammanställning.

Läs mer

Brandskydd vid ombyggnad och underhåll

Här finns info om brandskyddshandboken här: https://bengtdahlgren.se/resource/brandskydd-brandskydd-vid-ombyggnad-och-underhall Denna bok kostar 495 SEK exklusive moms. Beställ genom att mejla oss dina uppgifter och faktureringsinformation till info@bengtdahlgren.se

Läs mer