Pressmeddelande-Kraven på luft- och ventilationsflöden missförstås 14 juni 2024

Kraven på luft- och ventilationsflöden missförstås!Vi har sett att intresseorganisationer och remissinstanser missförstår kraven på luft- ochventilationsflöden. För att uppfylla acceptabel luftkvalitet i de kommande byggreglerna förbostäder måste man alltid ta hänsyn till nedsmutsning och forceringsflöden när man projekteraroch installerar ventilationssystem, något som riskerar att missas med de nya föreslagnaformuleringarna i föreskriftstexten. Det gäller även…

Läs mer