Pressmeddelande-Kraven på luft- och ventilationsflöden missförstås 14 juni 2024

Kraven på luft- och ventilationsflöden missförstås!
Vi har sett att intresseorganisationer och remissinstanser missförstår kraven på luft- och
ventilationsflöden. För att uppfylla acceptabel luftkvalitet i de kommande byggreglerna för
bostäder måste man alltid ta hänsyn till nedsmutsning och forceringsflöden när man projekterar
och installerar ventilationssystem, något som riskerar att missas med de nya föreslagna
formuleringarna i föreskriftstexten. Det gäller även i dagens funktionskrav om
ventilationsflöden.

Ladda ner Pressmeddelandet för att läsa hela!