Asbest i arbetsmiljön

Asbest Även om asbest är förbjudet finns risk att komma i kontakt med det vid arbeten i äldre byggnader. Här finns filmer, en checklista och annat informationsmaterial som hjälp för att förebygga kontakt med asbest på jobbet. Se bifogad länk https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/fysisk-arbetsmiljo/kemiska-risker/asbest/

Läs mer

Juridiska Rådet, JR

En avknoppning till gamla TR där vi stället tänkte svara medlemmarna på kortfattade juridiska frågor om tillämpningen av standardavtalen AB04, ABT06, ABK09, AVOVK mfl samt frågor om utförda ventilationsarbeten för konsumenter enligt konsumenttjänstlagen. Mailadressen blir jr@funkis.se. Exempel på frågeställning: Vad har entreprenören för ansvar efter garantitidens utgång? Vilket ansvar har OVK-besiktningsmannen? Ansvarig – Dennis Andersson…

Läs mer

+10 000 besiktningar har nu utförts i Funkis OVK webb-protokoll

Nu har du och ditt företag chans att prova på protokollet kostnadsfritt. Prova på Funkis Webb-protokoll tom. 31 oktober 2022, därefter 3995 sek / år.Beställ din prova på HÄR! Hur funkar webb-protokollet?Se korta videos eller läs mer om Funkis webbprotokoll HÄR! Webinar 20 september kl 15:00I september kör vi också ett webinar för dig som…

Läs mer

Sysslar ert företag med ventilationsrengöring, utöver OVK ?

Hej alla Funkismedlemmar! Pelle Höij – ordförande i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare (RSVR) – här. Sysslar ert företag med ventilationsrengöring, utöver OVK ? I så fall tycker jag att du ska fortsätta läsa det här mailet. Funkis och RSVR har nämligen tecknat ett avtal som innebär att ditt företag får 50% rabatt på RSVR´s medlems- och…

Läs mer

Föredrag i Stockholm om automatisk kontinuerlig OVK Nu kan du se det i efterhand

På Locum AB har det testats att automatiskt övervaka ventilationssystemet, genom sensorer som kontinuerligt registrerar de mätvärden som ingår i en OVK. Systemet, Census Eye, bygger på att sensorer var tionde minut inspekterar luftflöden och inomhusklimatets kvalitet. Systemet säkerställer att luftflöden vid totalinjusteringar efter om- eller nybyggnation blir bestående under hela förvaltningstiden, och att det…

Läs mer

Leverantör för våra medlemmar!

Vi har bytt leverantör av vårt administrativa system för hantering av medlemmar till Föreningshuset. Föreningshuset är ett företag som har stor erfarenhet av att hjälpa föreningar och vi hoppas att det skall fungera bra även för Funkis medlemmar. Vi har en ny funktion där du som medlem kan logga in på Min Sida för att…

Läs mer